DutchEnglish

Veelgestelde vragen

Dé specialist in de regio Den Haag, Rotterdam en Delft op het gebied van fysiotherapie en revalidatie bij gewrichts- en spierklachten.

Veelgestelde vragen

Tot en met juli 2024 zijn wij niet opzoek naar stagiaires.

Tot en met juli 2024 zijn wij niet opzoek naar stagiaires.

Fysiotherapie wordt vergoed door sommige aanvullende verzekeringen. Voor een overzicht van welke zorgverzekeraars fysiotherapie onbeperkt vergoeden, klikt u hierIn dit overzicht is te zien welke vergoedingen zorgverzekeraars hanteren voor fysiotherapie.

 

Indien u een afspraak bij Fysioplein wenst maar u twijfelt of u aanvullend verzekerd bent, dan kan Fysioplein dat voor u als service nakijken. U blijft echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringsgegevens.

Bent u beperkt aanvullend verzekerd maar heeft u in het betreffende jaar al elders fysiotherapie gehad? Dan horen wij graag hoeveel behandelingen dat zijn geweest. Zo kunnen we voorkomen dat u het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering ongewenst overschrijdt.

U kunt uw verzekering wijzigen tot eind januari, u dient dan wel de oude verzekering voor 31 december op te zeggen. Het is verstandig om te controleren of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

Indien uw verzekering gewijzigd is, dan hoort Fysioplein dat graag van u om misverstanden te voorkomen.

Na uw operatie komen de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Controleert u of uw aanvullende verzekering toereikend is en of u dit jaar al fysiotherapie of manuele therapie heeft gehad. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21ste  behandeling na uw operatie komen de behandelingen uit uw basisverzekering. Uw verplichte eigen risico gaat vanaf dit moment tellen. U ontvangt hiervan dan een nota van de verzekeraar.

Ja, dan ontvangt u na de behandeling een nota die direct voldaan kan worden

Dat hangt af van uw verzekeringspolis. Heeft u een aanvullende verzekering, dan vergoeden bijna alle verzekeringen een aantal behandelingen. Hoeveel behandelingen vergoed worden verschilt per verzekering. Om exact te kunnen bepalen op welk aantal behandelingen u recht heeft, raden wij u aan uw polisvoorwaarden of uw verzekeringmaatschappij te raadplegen.

Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Gebeurt dit niet dan is Fysioplein gerechtigd over het verschuldigde bedrag of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar, het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Wanneer een patiënt niet op tijd betaalt, is Fysioplein gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 46,–, alles exclusief omzetbelasting.

Tarieven (1-1-2024)

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing €66,00
Intake, onderzoek en screening fysiotherapie € 66,00
Fysiotherapie € 44,00
Fysiotherapie zaal € 49,00
Manuele therapie € 57,00
Fysiotherapeutisch onderzoek € 68,00

Intake en onderzoek fysiotherapie aan huis (na verwijzing) € 77,00
Fysiotherapie behandeling aan huis € 54,00

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing indien er geen overeenkomst is met betreffende zorgverzekeraar en bij het niet tijdig annuleren van een afspraak ongeacht de reden.

Aan het einde van de maand worden de rekeningen verstuurd naar de Zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de fysiotherapie direct aan ons. U komt hier alleen voor in aanmerking wanneer u aanvullend verzekerd bent. Mocht uw zorgverzekeraar niet aan ons betalen of bent u niet aanvullend verzekerd, dan ontvangt u zelf de rekening na de behandeling die direct per pin voldaan dient te worden.

Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek. Dit duurt ongeveer een half uur.

U dient mee te nemen:
     •    verzekeringspasje c.q. -polis
     •    legitimatie i.v.m. uw BSN nummer
     •    handdoek

     •    gepaste kleding (korte broek en (sport)bh)

     •    evt. een verwijsbrief van de huisarts of specialist

Wanneer een oefenprogramma voor u wordt opgesteld, verzoeken wij u sportieve kleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee te nemen.

Nee, voor een behandeling van een fysiotherapeut heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. U maakt dan gebruik van de Directe Toegangelijkheid Fysiotherapie (DTF). Heeft u wel een verwijsbrief neem deze dan mee.

Komt u via een specialist dan dient u altijd een verwijsbrief mee te nemen. Ook voor behandeling aan huis, hebt u een specifiek verzoek op een verwijzing nodig

Wij hebben in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract met uitzondering van buitenlandse verzekeraars. Bij deze zorgverzekeraars dient u zelf voor de betaling zorg te dragen. U kunt deze betaling zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, mits u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie.

Afspraak maken?

Je kunt ons telefonisch/mail bereiken via onderstaand telefoonnummer of aanmeldformulier. Geef duidelijk aan om welke klacht het gaat. Dan maken wij een afspraak met een gespecialiseerde fysiotherapeut.