Kruisbandreconstructie

Fysioplein is de specialist in de regio Den Haag, Delft en Rotterdam op het gebied van revalidatie na een operatie van de voorste kruisband, maar ook zonder dat de kruisband gereconstrueerd is.
Meer over je kruisbandrevalidatie

Meer weten over revalidatie na een scheur in de voorste kruisband (ruptuur), lees verder op deze pagina of maak een afspraak.

Behandeling van een voorste kruisbandblessure

De duur van de behandeling na een voorste kruisbandblessure is sterk afhankelijk van de doelen die jij jezelf stelt. Lees meer over de revalidatie op deze pagina.

Ik wil een afspraak maken

Denk je dat je een blessure van de voorste kruisband hebt of heb je een voorste kruisbandreconstructie ondergaan? Maak hier een afspraak.

Vermoed je dat je kruisband is gescheurd is?

De voorste kruisband is een belangrijke structuur in de knie die er voor zorgt dat de knie stabiel blijft tijdens het bewegen. Deze kruisband kan scheuren als gevolg van een (sport)trauma. De meeste mensen voelen iets ‘knappen’ en de knie wordt binnen enkele minuten dik. Bij het vermoeden van een voorste kruisband letsel is het altijd verstandig de knie te laten onderzoeken door een van onze fysiotherapeuten.

 

Bij verdenking van een voorste kruisbandblessure vragen we de huisarts vragen om je door te sturen naar een orthopeed om je knie verder te beoordelen.
Er kan worden gekozen om na een voorste kruisbandblessure niet te opereren of juist wel te operatief in te grijpen. De keuze voor de deze twee opties wordt vooral bepaald door jouw (sport)doelen en de mate van instabiliteit van de knie.

 

De voorste kruisband stabiliseert de knie bij voorwaartse bewegingen, maar ook bij draaibewegingen. De meest voorkomende oorzaak van een voorstekruisband ruptuur (scheur) is een ‘draaimoment’ in combinatie met het naar binnen vallen van de knie. Deze bewegingen komen vaak voor bij balsporten en skiën.

 

Een voorste kruisband ruptuur zal nooit genezen, maar met een goede controle en spierkracht kan de knie wel weer dusdanig stabiel worden dat je er toch veel mee kunt. Als er sprake is van een voorste kruisband ruptuur moet een keuze worden gemaakt tussen een reconstructie van de voorste kruisband of een ‘conservatief’ traject, dat wil zeggen zonder operatie. Die keuze wordt bepaald worden door de doelen die jij jezelf stelt en de mate van instabiliteit van de knie. Uiteraard wordt deze keuze gemaakt in overleg met jou en de orthopeed.

Wij staan voor je klaar

Heb je vragen over je Kruisbandreconstructie, neem dan contact met ons op.

Revalidatie

Je revalidatie is specifiek gericht op de door jou gestelde doelen. De eerste fase is gericht op het onder controle krijgen van de pijn en zwelling. Daarna volgt krachttraining en uiteindelijk de  overstap naar sport-gerelateerde oefeningen.

Intake

Tijdens de intake wordt jouw knieprobleem in kaart gebracht aan de hand van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.

Behandelplan

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld en met jou besproken.

Behandeling

Wanneer je knieklachten hebt word je volgens een van onze zorgplannen behandeld. Dit zorgplan is speciaal ontwikkeld voor knieklachten en laat goede resultaten zien.

Meetmomenten

Op vaste tijdstippen worden testen afgenomen en vragenlijsten doorgenomen om jouw revalidatie te monitoren. De uitkomst wordt geëvalueerd en het behandelplan hierop aangepast.

Behandelingen tijdens de voorste kruisband revalidatie

In eerste instantie zullen er individuele afspraken met je gemaakt worden. Zodra de knie het toe laat om te gaan oefenen in onze oefenzaal gaan we aan de slag. Dit gebeurt in groepsverband met maximaal drie mensen per groep.

Knieklachten - kruisbandreconstructie (voor:achter) - 01

Overige informatie bij voorste kruisband letsel

Tijdens de revalidatie na een voorste kruisband ruptuur wordt er behalve de inzet van oefentherapie ook gekeken naar jouw looppatroon, vooral bij een sportwens. Bovendien wordt een schoenadvies ingepland. Goede schoenen zijn van essentieel belang ter preventie van, opnieuw, een ruptuur. Als je de juiste schoenen hebt kijken we tevens naar het looppatroon. Daarvoor neem je deel aan een looptraining, die wordt verzorgd door een van onze fysiotherapeuten. Je wordt gefaseerd begeleid in het hervatten van je sport.

Andere knieklachten

Knieklachten - kniedistorsie - 01

Verdraaide of verrekte knie

Bij een kniedistorsie is het belangrijk de knie te laten onderzoeken om letsel uit te sluiten. Voor meer informatie over een verdraaide knie klik hier.

Knieklachten - meniscusaandoeningen - 01

Meniscusklachten

Meer weten over de revalidatie bij meniscusklachten? Lees verder op deze pagina of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.

Knieklachten - knie prothese - 01

Knieprothese

De duur van de behandeling na knieprothese is sterk afhankelijk van de doelen die jij jezelf stelt. Lees meer over de revalidatie op deze pagina.

Overige klachten?

Staat je klacht niet op onze site, neem contact met ons op. Aan de hand van een gesprek en lichamelijk onderzoek beoordelen wat er aan de hand kan zijn. Daarna kunnen we een plan van aanpak met jou opstellen.

Afspraak maken?

Je kunt ons telefonisch/mail bereiken via onderstaand telefoonnummer of aanmeldformulier. Geef duidelijk aan om welke klacht het gaat. Dan maken wij een afspraak met een gespecialiseerde fysiotherapeut.